zestawy stosowane do znieczuleń.

Intubacja to inaczej umieszczanie plastikowej rurki, która ma 25 28 cm zwana jest również rurka intubacyjną. Rurkę ta umieszcza się w tchawicy pacjenta rurka jest wprowadzana za pomocą laryngoskopu. stosowana jest przez dostarczenie pacjentowi różnej mieszaniny gazów usypiających, oraz tlenu kiedy stosuje się znieczulenie ogólne podczas operacji. Ochronę stosuje się również przez aspirację części pokarmowej, drogę usuwania wydzielin z dróg oddechowych, prowadzenie oddechu zastępczego poprzez zastosowanie respiratora czyli maszyny, która zastępuje płuca lub worka samorozpręzalnego w przypadku niektórych pacjentów, którzy leżą na oddziałach intensywnej terapii, oraz oddziałach intensywnej opieki pooperacyjnej, a także podania niektórych leków. Podczas prowadzenia resuscytacji jest niezbędna intubacja, która zapobiega niebezpieczeństwu zachłyśnięcia się treścią pokarmową, która znajduje się w żołądku pacjenta. Intubację stsuje się także podczas znieczuleniaogólnego.

  Zastosowanie młotków neurologicznych.
Previous post Plaster na tłuszczyk
Next post Wagowa huśtawka